Recent Broadcasts

27
Jun

Shekinah live

26
Jun

Anverite Fòm Temwanye! | 22ème soirée | 40 jours de Jeûne | Pasteur Gregory Toussaint

Sunday Service | June 26 2022 | Tabernacle of Glory

25
Jun

Shekinah live

24
Jun

Depi Se Pwazon Mwen Pran Nan Dòmi Se Pou Yo Tounen Vitamin | 20ème Soirée | Pst Gregory Toussaint

Shekinah Live

Tout Farawon Maladi Kap Mache Deyèm, Nwaye | Leve Nanm Mwen | Shekinah.FM

23
Jun

Tout Farawon Maladi k ap Mache Dèyè m, Nwaye!! |Commentaire sur le code pénal |Pst Gregory Toussaint

Shekinah Live

22
Jun

Kòman pou w pase yon doub diferansyèl nan lapriyè | 40 jours de jeûnes | Pst Grégory Toussaint

Top Broadcasts

23
Jun

Tout Farawon Maladi k ap Mache Dèyè m, Nwaye!! |Commentaire sur le code pénal |Pst Gregory Toussaint

24
Jun

Depi Se Pwazon Mwen Pran Nan Dòmi Se Pou Yo Tounen Vitamin | 20ème Soirée | Pst Gregory Toussaint

22
Jun

Kòman pou w pase yon doub diferansyèl nan lapriyè | 40 jours de jeûnes | Pst Grégory Toussaint