Recent Broadcasts

30
May

Showmatch Siêu Phẩm Thống Trị - Ngày 2

29
May

Showmatch Siêu Phẩm Thống Trị - Ngày 1

23
May

Chung Kết - DK vs RNG Mid-Season Invitational 2021

22
May

Vòng Loại Trực Tiếp - DK vs MAD Mid-Season Invitational 2021

21
May

Vòng Loại Trực Tiếp - RNG vs PSG | Mid-Season Invitational 2021

20
May

Vòng Thăng Hạng VCS Mùa Hè 2021 - Ngày 3

18
May

Vòng Thăng Hạng VCS Mùa Hè 2021 - Ngày 2

Vòng Hỗn Chiến - Ngày 5 Mid-Season Invitational 2021

17
May

Vòng Thăng Hạng VCS Mùa Hè 2021 - Ngày 1

Vòng Hỗn Chiến - Ngày 4 Mid-Season Invitational 2021

Top Broadcasts

31
Oct

DWG vs. SN (Bo5) | Chung Kết | Chung Kết Thế Giới 2020

25
Oct

SN vs. TES (Bo5) | Bán Kết | Chung Kết Thế Giới 2020

24
Oct

DWG vs. G2 (Bo5) | Bán Kết | Chung Kết Thế Giới 2020